ADHD – Pilko harjoiteltava asia pieniin osiin

ADHD, eli tarkkaavuushäiriö, on neurobiologinen tila, joka vaikuttaa yksilön kykyyn säädellä huomiotaan, omaa toiminnanohjausta ja impulssikontrollia. Monet ADHD:n tuomista piirteistä saattaa aiheutaa haasteita arkipäivän toimissa, kuten ajanhallinnassa, tehtävien suunnittelussa ja niiden loppuun saattamisessa. Tämä voi johtaa stressiin ja ahdistukseen sekä heikentää itseluottamusta. Stressi voi vaikuttaa huomattavasti toimintakykyyn ja esimerkiksi kiirehtiminen voi jopa lamaannuttaa lapsen toimintakyvyn kokonaan. 

Anna mahdollisimman selkeä ohje

Kun itsenäinen toimista suoriutuminen on hankalaa, kannattaa aikuisen kiinnittää huomiota siihen, miten ohjeistaa lasta toimiin. Esimerkiksi "Käy ensin vessassa ja tule sen jälkeen syömään" on monelle ADHD kirjon lapselle liian monimutkainen ja pitkä ohje eikä tehtävästä suoriutuminen onnistu.

Lyhyet lauseet ilman välisanoja toimivat parhaiten. "Käy pissalla ja pese kädet" tai lapsen taidoista riippuen voi sanoa vain "Käy pissalla" ja seuraava ohje "pese kädet" vasta, kun on kuullut lapsen nousseen pois pöntöltä.

Tehtävät on hyvä pilkkoa osiin ja ohjata lasta hänen taitotason mukaan antamalla yksi ohje kerrallaan.

Käskyt kannattaa kääntää myönteiseksi ohjaamiseksi

Varhainen tuki lapsen toimintakyvylle ja ohjaus arkea tukevin myönteisin keinoin on tärkeää. Ohje menee paremmin perille, kun ei sanota ”älä juokse” vaan kehotetaan ”kävele portaissa”. 

Arjen taitojen oppiminen voi vaatia tavallista enemmän kertausta ja toistoja. Rutiinit ja ohjeiden antaminen tarpeeksi pieninä osina auttavat selviämään ADHD:n kanssa aamu- ja iltatoimista, koulupäivistä ja muista arkitilanteista. 

Monien hahmottamista helpottavat kuvat, jotka näyttävät, mitä tehdään ja missä järjestyksessä.

Yksi tehokas tapa helpottaa ADHD-arkea on käyttää kuvallisia ohjeita toiminnanohjauksessa. Kuvien avulla suuri kokonaisuus, kuten aamutoimet, voidaan jakaa selkeisiin vaiheisiin: vaihda vaatteet, syö aamupala, pese hampaat jne. Kuvat jäävät paremmin mieleen ja tarpeeksi pieniin palasiin jaettu kokonaisuus auttaa suorittamaan toimet vaihe vaiheelta ilman ylimääräistä stressiä.

Kuvallinen viesti on selkeä ja yksiselitteinen, ja ADHD-lapsen helppo ymmärtää se. Kuulon kautta tulevaan ohjeeseen, ei voi palata ja tarkistaa kuten kuvasta voi.

On tärkeää huomata, että kuvalliset ohjeet eivät ole yksinään kaikille riittävä-ratkaisu ADHD:n hallintaan, sillä jokaisen yksilön tarpeet vaihtelevat. Jotkut voivat hyötyä enemmän visuaalisesta tuesta kuin toiset. Monet voivat tarvita yhdistelmää erilaisia strategioita ADHD:n värittämän arjen hallitsemiseksi. Kuitenkin monille ihmisille kuvalliset ohjeet ovat arvokas työkalu ja auttaa heitä suoriutumaan paremmin arkipäivän haasteista, mikä edistää heidän hyvinvointiaan, parantaa itsetuntoa ja tukee itsenäisyyttä.
Tutustu tuotteisiin, jotka on suunniteltu tukemaan toiminnanohjausta ja lapsen itsenäistä suoriutumista erilaisista toimista.
Toimintamagneetit, Eteismagneetit, Täppitaulu

Lähteet: www.theseus.fi, adhd-liitto.fi, peda.net, erityisvoimia.fi