Miksi lapsi ei tottele?

Onko lasten meno kuin villihevosilla laitumella, vaikka pitäisi keskittyä johonkin annettuun tehtävään?

 

Kyse tottelemattomuudessa ei välttämättä ole siitä, että lapsi tahtoo tieten tahtoen uhmata vanhempiaan. Levottomuus tai tekemättömyys voi johtua yksinkertaisesti siitä, että lapsen on vaikea hahmottaa, mitä häneltä odotetaan. Hämmennys saattaa purkautua turhautumisena, tekemisenä “vähän sinne päin” tai jopa tyystin tekemättä jättämisenä.


Selkeästä tehtävälistasta voi olla lapselle paljon apua arkisten toimien suorittamisessa.


Ryhtiä arkeen toiminnanohjauksella

Arjen toiminnanohjauksella tarkoitetaan lapsen kykyä selviytyä päivittäisistä arjen toimista, kuten aamu- ja iltatoimista. 


On hyvä muistaa, että lapsille itsenäinen toiminta on vaikeaa, koska tekemistä ei osata vielä suunnitella. Varsinkin näitä taitoja opetteleva lapsi tarvitsee aikuiselta paljon tukea. 


Selkeät tehtävälistat ovat hyvä tapa opetella uusia taitoja, kun pyrkimys on tukea lapsen omaa toiminnan ohjausta. Tehtävälistat tai Toimintataulu tukevat lapsen oppimista auttaen tätä pitämään tilannetta hallinnassa sekä muistamaan, mitä kaikkea on tehtävä ja missä järjestyksessä.

Onnistuminen kehittää lapsen positiivista minäkuvaa - minä osaan ja onnistun! Onnistumisen kokemukset ja siitä seuranneet kannustavat sanat motivoivat lasta yrittämään uudelleen ja toistamaan tekemistä, jolloin toiminnasta kehittyy rutiini.

Suunnitelkaa yhdessä

Lapsen arjessa on useita tilanteita, joissa häneltä odotetaan erilaisia asioita. Mitä tehdään aamulla, koulun jälkeen, ennen ruokailua tai vaikka illalla ennen nukkumaan menoa.

Lapsi kannattaa ottaa mukaan rutiinien suunnitteluun ja miettiä yhdessä, millaisesta muistilistasta on hänelle eniten hyötyä. 

Monia auttaa myös ohjeiden visualisointi. Selkeät kuvalliset ohjeet kiinnittävät lapsen huomion ja jäävät paremmin mieleen. Kuvallisia ohjeita voi käydä kokoamassa ja printtaamassa esimerkiksi Papunet-sivustolla. Magneettisen Toimintataulun etu on, että taulun tehtävälistaa on helppoa muokata erilaisiin arjen tilanteisiin sekä lapsen taitojen kehittyessä. Suoritetun toimintamagneetin siirtäminen taululla tehtävälistalta “Hoidettu- ruutuun” palkitsee jo itsessään, vaikka lapsi ei saisikaan kaikkia tehtäviä omatoimisesti suoritettua.


Näin onnistutte:

  • Pidä ohjeet lyhyinä ja yksinkertaisina.
  • Kannusta lasta takaisin tekemisen äärelle, kun toiminta uhkaa keskeytyä.
  • Anna kiitosta silloin, kun lapsi yrittää tai saa tehtävän valmiiksi.

Toimintaa ohjaava tehtävälista voi olla hyvä pakata mukaan myös päiväkotiin, yökyläilyyn ja mummolaan, jotta rutiinit muistuvat mieleen ja niistä on helppo pitää kiinni myös vieraassa paikassa. 


Lue myös Näin tuet lapsen Itsetunnon kehittymistä.


Tutustu Sujuvien Toimien Toimintatauluun.