Miksi tunnetaitoja tarvitaan kasvatuksessa?

Kun pohdimme lasten kasvatusta, mietimme usein, mitä heidän pitäisi tietää ja oppia koulussa ja elämässä yleisesti. Emme kuitenkaan saisi unohtaa tärkeää osa-aluetta – tunnetaitoja. Lapsille tunnetaitojen opettaminen on avain heidän tunteidensa ja sosiaalisen kehityksensä ymmärtämiseen sekä terveiden ihmissuhteiden rakentamiseen.

Mitä ovat tunnetaidot?

Tunnetaidot ovat kykyä tunnistaa, ymmärtää ja hallita omia tunteita sekä oppia kunnioittamaan ja huomioimaan muiden tunteita. Ne auttavat lapsia ilmaisemaan itseään terveellä tavalla, ratkaisemaan konflikteja ilam nyrkkejä, itkemistä, potkimista tai huutamista. Tunnetaitoihin kuuluvat muun muassa itsesäätely, tunteiden tunnistaminen, tunteiden ilmaisu sekä toisten tunteiden huomioiminen.

Miksi tunnetaitoja tarvitaan kasvatuksessa?

  1. Itsesäätely: Tunnetaitojen opettaminen auttaa lapsia hallitsemaan tunteitaan. Kun lapset ymmärtävät, mitä he sisimmässään tuntevat, voivat he paremmin käsitellä näitä tunteita terveellisellä tavalla.

  2. Empatia: Tunnetaitokasvatus auttaa lapsia ymmärtämään, miltä muista tuntuu. Tämä rakentaa empatiaa ja auttaa lapsia luomaan terveitä ihmissuhteita.

  3. Konfliktien ratkaisu: Taito tunnistaa ja ilmaista omia tunteita auttaa lapsia ratkaisemaan konflikteja rakentavalla tavalla. He oppivat kommunikoimaan tarpeistaan ja tunteistaan ilman vihaa tai aggression ilmaisua.

  4. Itsetunto ja itsetunto: Tunnetaitojen hallitseminen voi edistää lapsen itsetuntemusta ja itsetuntoa. Kun lapset tuntevat ja hyväksyvät omat tunteensa, ovat he usein itsevarmempia.

Kuinka opettaa tunnetaitoja lapsille?

  1. Ole esimerkkinä: Näytä lapsille, miten ilmaiset omat tunteesi terveellisellä tavalla. Ole kohtelias ja kiltti muille aikuisille sekä lapsille. Puhu avoimesti omista tunteistasi ja kuuntele heitä, kun he puhuvat omistaan.

  2. Käytä tarinankerrontaa: Käytä tarinoita ja esimerkkejä opettaaksesi lapsille erilaisia tunteita ja niiden hallitsemista. Kirjat ja tarinat voivat olla erinomainen tapa tehdä tämä.

  3. Harjoittele tunnetaitoja: Anna lapsille tilaisuus harjoitella tunnetaitojaan. Kysy heiltä, miten he tuntevat tiettyissä tilanteissa, ja auta heitä tunnistamaan erilaisia tunteita.

  4. Käytä positiivista vahvistusta: Palkitse lapsia, kun he ilmaisevat tunteitaan terveellisellä tavalla. Kehu heitä empatian osoittamisesta ja konfliktien rakentavasta ratkaisemisesta.

Vinkki! Tilanteessa, jossa lapsilla meinaa tulla riita esimerkiksi lelusta, älä mene ratkaisemaan tilannetta vaikka ottamalla lelua lapsen kädestä vaan anna lasten ratkaista tilanne itse. Mene lasten tasolle ja ole tukena tilanteen selvittämisessä. Voit esimerkiksi sanoittaa, että lasta harmittaa, koska lelu on kaverilla. Kannusta häntä antamaan lelu takaisin ja ehdota, että menette etsimään hänelle toisen kiinnostavan tavaran. Jos tilanne yltyy itkuksi voit ottaa tunnepuuskassa olevan lapsen syliisi ja rauhoittaa häntä hengittämällä malliksi itse rauhallisesti. Tunnetilat tarttuvat herkästi.

Tunnetaitokasvatus on elämäntaito, joka auttaa lapsia menestymään niin koulussa kuin myöhemmin työelämässä. Kun opimme ymmärtämään omia ja muiden tunteita, luomme terveitä ihmissuhteita ja autamme lapsia kasvamaan onnellisiksi ja tasapainoisiksi aikuisiksi. Tästä syystä tunnetaitojen opettaminen kasvatuksessa on niin tärkeää.

Tutustu tunnetaitojen harjoitteluun suunniteltuihin tuotteisiin:

Tunnehyppy-julisteet

Tunnemagnneetti