Näin tuet lapsen itsetunnon kehitystä

Itsetunto tarkoittaa sitä, miten näemme itsemme suhteessa todellisiin taitoihimme. 

Itsetunto rakentuu ihmisen kyvystä nähdä omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Hyvä itsetunto auttaa ja kannustaa meitä läpi elämän; “Minä osaan” “Olen hyvä juuri tällaisena” “Olen rakas!”.

Yhteinen aika ja tekeminen aikuisen kanssa sekä arjessa annetut kannustavat sanat ovat lapselle kullanarvoisia palkintoja ja auttavat häntä ymmärtämään, että hän on tärkeä ja riittävä omana itsenään. Vanhemman on hyvä miettiä, miten lasta kannustetaan? Millaisista asioista häntä kehutaan?

Onnistumisen kokemukset vahvistavat itsetuntoa

Lapsi muodostaa itsetuntoaan sen perusteella, miten hän kokee muiden ihmisten näkevän hänet. Hän tarvitsee hoivan ja huolenpidon lisäksi kannustusta siihen, että pärjää ja osaa itse. Silloin lapsi saa edellytykset siihen, että hänestä kasvaa itsenäinen, omiin kykyihinsä uskova yksilö.

Voit auttaa lasta saamaan onnistumisen kokemuksia antamalla hänelle tehtäviä, joissa hän voi onnistua. Kannusta lasta yrittämään itse ja ole apuna tarvittaessa.

Erilaisia toimia, kuten aamu- tai iltatoimet, kannattaa pilkkoa helpommin lähestyttäviin osiin esimerkiksi Toimintataulun avulla. 

Selkeä tehtävälista auttaa lasta muistamaan, mitä kaikkea hänen tulee tehdä ja milloin on valmista.

Kehu lastasi toivotulla tavalla toimimisen lisäksi myös yrittämisestä.


Selkeät ohjeet helpottavat arkea

Lapsi tarvitsee asioiden ja tapahtumien ennakointia, ohjausta ja kannustusta sekä paljon aikuisen kärsivällisyyttä. 

Lapsi tekee tulkintoja vanhempien käytöksestä ja luo käsitystä siitä, mitä hänestä ajatellaan. Lapsen itsetunnon kehittymisen kannalta kaikista tärkeintä on se, kuinka häneen suhtaudutaan ja miten hänelle puhutaan. 

Lapsi tarvitsee kannustusta silloin, kun tekeminen uhkaa keskeytyä ja kiitosta silloin, kun hän lopulta saa tehtävän valmiiksi. Jos tehtävän suorittaminen lähtee ei-toivottuun suuntaan, tarvitsee lapsi välittömästi pysäytyksen ja uudet ohjeet. 

Tarvittaessa toista ohjeet ystävälliseen sävyyn ja lempeällä ilmeellä samoja sanoja käyttäen.

Pienet palkinnot onnistumisista ja sopivien tavoitteiden saavuttamisesta ovat hyviä kannustimia.

Suunnitelkaa arkeen mukavaa yhteistä tekemistä

Anna lapsen tuntea, miten paljon arvostat ja rakastat häntä. Yhdessä vietetty mukava aika on viesti siitä, että hän on sinulle tärkeä ja rakas, juuri sellaisena kuin hän on! On tärkeää pitää huoli, että arjessa on mukana kiireettömiä hetkiä, joissa teillä on hauskaa yhdessä.

Yhteisiä hetkiä voi suunnitella ja kalenteroida esimerkiksi Perheen puuhataulun avulla. Perheessä kaikkien on tärkeää tulla kuulluksi. Sen vuoksi yhteisiä askareita on hyvä jakaa ja tekemisiä suunnitella vaikka perhepalavereissa.

Kannattaa muistaa, että aikuisen kiireinen arki on lapsen ainoa lapsuus. Yhdessäolon ei tarvitse olla hattaraa ja kalliita huvipuistoja, vaan yhdessä tehtävä kotityö, työn lomassa vaihdetut ajatukset ja valmiista työstä annetut kehut vahvistavat lapsen itsetunnon lisäksi myös lapsen ja vanhemman suhdetta.

Tutustu toimintamagneetteihin ja Perheen puuhatauluun